Sword art Online
  trang chủ » Ninshop » Anime » H » Tài khoản cá nhân  |  Túi hàng  |  Checkout   
 Information
Phân loại
Sự kiện
Tin tức
Sản phẩm
Collection
Download - tải file
Điều kiện trao đổi
Gallery
Vận Chuyển
Liên hệ
 Chương mục
Anime-> (1276)
  # 1 - 9 (11)
  A (76)
  B (71)
  C (46)
  D (70)
  E (17)
  F (45)
  G (94)
  H (75)
  I (41)
  J (10)
  K (93)
  L (18)
  M (106)
  N (59)
  O (27)
  P (40)
  Q (4)
  R (36)
  S (155)
  T (94)
  U (13)
  V (14)
  W (17)
  X (7)
  Y (22)
  Z (15)
Anime-Sub V-> (100)
Manga-> (127)
Music-> (17)
Tạp Chí-> (4)
Game-> (7)
Live Action (26)
Figure-> (7)
Gunpla-> (20)
Lạc xoong (5)
Lịch (2)
Móc Khóa (1)
Phụ Kiện->
Túi xách (1)
 Phản hồi ý kiến thêm nữa
 Viết cảm nhận Phản hồi cho sản phầm
 Sản Phẩm mới? thêm nữa
 Miku Hatsune ~ Appearance
Miku Hatsune ~ Appearance
87,000VND
 ADV thm n?aHorizon on the Middle of Nowhere 70,000VND

Tên: Horizon on the Middle of Nowhere
Kyoukai Senjou no Horizon
Năm: 2011
Tập: 12
Thể loại: LN, chiến đấu, ecchi, harem, epic
Liên quan:

Nội dung:
In the far future, humans abandon the devastated Earth and move to the upper world "Tenjo". But Tenjo and the law of causation collapse by a war and humans returns to the Earth, which has turns into an inhabitable planet except for Shinshu area. Shinshu is too small to accommodate all the humans, so they duplicate the are and create "Juso Sekai". In order to rebuild Tenjo and the law of causation, the returned humans start reproduction of history from B.C. 10,000. When the reproduction completes until A.D. 1413, a war breaks out in Shinshu and Juso Sekai falls onto the original world. The humans living in Juso Sekai lose their land and invade the original world. People in Shinshu surrender and is divided by the invaders from Juso Sekai. They try to resume the history reproduction from A.D.1457, but the update of history terminates in A.D.1648. A rumor of apocalypse begins to spread the world.


This product was added to our catalog on Saturday 14 January, 2012.
  Reviews
anime


 Customers who bought this product also purchased
 Ixion Saga
Ixion Saga
 Horizon in the Middle of Nowhere II
Horizon in the Middle of Nowhere II
 Speed Grapher
Speed Grapher
 Robotics;Notes
Robotics;Notes
 Tìm Nhanh
 
Hãy dùng một từ liên quan đến món bạn cần tìm.
Tìm kỹ hơn
 Sản Phẩm mới? thêm nữa
 Miku Hatsune ~ Appearance
Miku Hatsune ~ Appearance
87,000VND
 Số hàng thêm nữa
0 món
 Đánh dấu thêm nữa
 Notifications Nhắc nhở khi có cập nhật mới Horizon on the Middle of Nowhere
 Mách nhỏ
 
Giới thiệu sản phẩm cho bạn.


 ADV thm n?a
Phone Number: 0989111057 - E-mail SALE: ninshop.store@gmail.com
CONTACTS: ninshop.store@gmail.com

Id Yahoo: Shikonhiragana
Copyright © 2003 Ninshop Online
Powered by NinS Ninshop